Gode resultater for CopyCat i fjor

Både omsetning og resultat for fjoråret var blant de beste i CopyCats 22-årige historie. Dermed er utgangspunkt godt for videre offensiv satsning.

Teknologi og mennesker avgjør

CopyCat har hatt kontinuerlig og sunn vekst gjennom 22 år, og positiv tall på bunnlinjen i 20 av disse årene. Når 2018 ble et av de beste i CopyCat-historien, tror Geir Thorbjørnsen det skyldes at de har vært tro mot forretningsideen og konseptet hele tiden, både når det gjelder beliggenhet, teknologi og medarbeidere.

– Helt fra første dag har vi vært opptatt av å ha nærhet til markedet, og vi har hele tiden investert i de mest moderne og lønnsomme produksjonsløsningene. Gode teknologivalg gir konkurransefordeler, derfor bruker vi mye tid på å holde oss oppdatert på dette området. Kulturen i selskapet er en annen suksessfaktor. Vi er ikke opptatt av medarbeidernes formelle kompetanse, kun av innstilling, motivasjon og evne til å utføre arbeidet, forteller Geir Thorbjørnsen, daglig leder og en av selskapets tre gründere og eiere. Alle tre arbeider i selskapet, i en arbeidskultur med liten administrasjon og nær dialog mellom alle medarbeidere.

– Det er en del av kulturen at beslutningene tas der utfordringene befinner seg. Våre 37 medarbeidere har tillit til å ta avgjørelser selv i en hverdag der ingen oppdrag er like. Det skaper også trivsel, noe som gjenspeiles i at mange medarbeidere har vært en del av CopyCat-teamet gjennom en årrekke, legger Geir Thorbjørnsen til.

Største satsning noensinne

Omsetningen i 2018 endte på drøyt 80 millioner kroner, hvorav ca 17 millioner stammer fra de fire franchisebaserte selskapene i gruppen, som totalt består av 11 avdelinger. På Billingstad etablerer vi nå en kombinasjon av storformatsenter og lokalavdeling, i 1000 kvadratmeter lokaler med det aller nyeste av produksjonsteknologi. Sterkere satsning på markedsområder som interiør og dekor har bidratt betydelig til de gode resultatene, og vi trenger større arealer for å styrke denne produksjonen ytterligere, opplyser Geir Thorbjørnsen.

Gründerne av CopyCat Patrik Knutsson (t.v.), Ole Petter Hindrum og Geir Thorbørnsen satser sterkt på videre, her fra nye lokaler på Billingstad, og søker etter nye franchisetakere.

På jakt etter nye franchise-avdelinger

Ledergruppen i CopyCat understreker også at de ønsker kontakt med potensielle franchisetagere utenfor Østlandsområdet, spesielt i Bergen og Stavanger.

– Det kan være en etablert grafisk bedrift som ønsker å gå nye veier, eller gründere som ønsker å satse i nytt marked med et solid og gjennomarbeidet konsept med gode lønnsomhetsmuligheter, sier Geir Thorbjørnsen, Ole Petter Hindrum og Patrik Knutsson, 22 år etter at de startet den første CopyCat-avdelingen.