Gult og svart blir grønt

Neida, gult og svart blir neppe grønt hvis du prøver å blande trykkfargene, men derimot gjør du et grønt valg når du samarbeider med CopyCat. Gjennom mange år har vi satt søkelys på å skape miljøvennlige prosesser, slik at kundene våre får trykksaker som er bærekraftige, selvsagt uten at den grafiske kvaliteten reduseres.

Grønt kretsløp for hele produksjonen

Driftssjef Eirik Rasmussen understreker at gode grafiske miljøvalg handler om langt mer enn å velge resirkulert papir og unngå lakk, folie og andre effekter med negativ miljøpåvirkning.

De valgene er selvsagt ikke uten betydning, men de utgjør bare en liten del av helheten. Vi er opptatt av å ta gode miljøvalg for hele produksjonskretsløpet vårt. Det innebærer eksempelvis at vi velger maskinleverandører som tilbyr et omfattende program for resirkulering av maskinkomponentene, at papiravfallet vårt blir innsamlet og resirkulert, at transporten skjer klimanøytralt og at vi selv foretar kortreiste og miljøvennlige leverandørvalg der det er mulig, forteller Eirik. Han kan heller ikke få sagt sterkt nok at du gjør et smart miljøvalg i det øyeblikket du velger å produsere trykksaker i små serier fremfor i store opplag.

Ta kontakt med driftssjef Eirik Rasmussen hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om kortreiste trykksaker med grønn profil.

Små serier lønner seg

– Nettopp der ligger det en utrolig stor miljøgevinst i seg selv. Tidligere var det ganske vanlig å trykke opp noen hundre eksemplarer ekstra, fordi kostnaden for «følgende hundre» var lav når offsetpressa likevel var i gang. Med moderne digitaltrykk produserer vi heller små serier med eksakt antall, og det er ingen makulatur som må kastes. Ved de store seriene var det snarere regelen enn unntaket at deler av opplaget ble kastet ubenyttet, selvsagt med stor negativ miljøpåvirkning. Ikke bare i forbruk av papir og farge, men også i produksjon og transport gjennom hele verdikjeden fra papirprodusent til avfallshåndtering. Derfor er små serier alltid det beste miljøvalget, poengterer Eirik Rasmussen.

Her er det også verdt å merke seg trykksakene ofte blir mer aktuelle fordi det er enkelt å gjøre oppdateringer mellom hver serie. Og siden CopyCat har avdelinger flere steder i landet, kan vi produsere trykksakene dine der de skal brukes, for eksempel hvis du skal arrangere en konferanse eller delta på en messe et annet sted i landet.

Miljøfordeler når du velger CopyCat og skal produsere trykksaker og grafiske produkter!

Du kan også laste ned CopyCat milJøprofil SOM PDF her.

Miljøvennlig papir

CopyCat kan tilby trykksaker på miljøsertifisert papir, som det nordiske Svanen, det europeiske Blomsten eller det internasjonale FSC.

Svanemerkede trykksaker

CopyCat er godkjent som Svanemerket trykkeri med miljømerkingslisens 2041 0952 og kan tilby deg som kunde svanemerkede trykksaker. Du kan laste ned vårt Svanemerke her, rundt og horisontal. Kontakt kundeservice for ytterligere informasjon om svanemerkede trykksaker.

Grønt Punkt – Gjenvinning av emballasje

CopyCat er medlem av Grønt Punkt som sikrer at emballasjen samles inn og gjenvinnes.

Trykt i Norge – Kortreiste produkter

CopyCat er medlem i Grafisk bransjeforening og tilbyr kortreiste trykksaker merket med Trykk i Norge (NO-531). CopyCat trykker ikke bare i Norge, men har lokale produksjonsavdelinger rundt om i landet og kan derfor levere veldig kortreiste produkter. Henter du dessuten oppdraget selv, kan vi nesten snakke om at det er ureist.

Klimanøytral transport

Trykksaker kan distribueres med klimanøytral servicepakke eller med våre egne utslippsfrie elbiler.

Two Sides – Vi elsker papir

CopyCat er partner i Two Sides Nordics, et industri-initiativ som fremmer bruk av papir og trykksaker som en unik, effektiv og bærekraftig kommunikasjonskanal. Her presenteres vi bl.a. myter og fakta om bruk av trykk og papir.

Leverandører med gjenvinningsordninger

CopyCat benytter både egne returordninger og velger maskinleverandører med omfattende programmer for innsamling og resirkulering av maskinkomponentene.

Små serier – Trykk etter behov

Ved bruk av digitaltrykk er det bare å knipse i fingeren, da vi i CopyCat tilbyr umiddelbar trykkstart, og du kun trenger å bestille det antall du trenger der og da. Dette gir minimal ressursbruk, hvilket alltid er godt for miljøet!