Møt en topp moderne grafisk ”fabrikk”

Ved ”CopyCats grafiske “fabrikk” på Lysaker leter vi hele tiden etter de smarteste og mest produktive løsningene, og et godt teknologivalg kan like gjerne være en beskjeden skjæremaskin som en 10 meter lang digitaltrykkmaskin. Gevinsten kommer kundene til gode, i form av finere trykksaker og kortere leveringstider.

To kraftige arbeidshester

Vi kaller dem arbeidshestene, de to digitaltrykkmaskinene midt i lokalene. De går i jevnt trav 16 timer i døgnet, mens ”kusken” fyller på papir, håndterer jobbkøen og flytter ferdige trykksaker over i esker. Den nyeste ble investert på 2018-budsjettet, og begge går for fullt når CopyCats driftssjef Eirik Rasmussen viser rundt i CopyCats største produksjonsavdeling.

– Dette er teknologi som har imponert oss, både når det kommer til kvalitet, fleksibilitet og driftssikkerhet. Høy automatiseringsgrad sikrer at én operatør håndterer begge maskinene i full drift, forteller Eirik. De to Ricoh-maskinene produserer alt av brosjyrer, hefter, bøker, reklamemateriell og andre ”standardtrykksaker” på de mest vanlige papirtypene, derfor regner vi dem som arbeidshestene i produksjonen vår. Produksjonsfilene styres i en avansert arbeidsflyt-programvare, og maskinene henter automatisk ulike papirtyper fra magasinene før trykking og ferdiggjøring skjer i én sammenhengende prosess. Avdelingen har også utstyr for limfresing, altså limt rygg i for eksempel bøker og magasiner.

Et toppår for effektivitet

To kraftige digitaltrykkmaskiner fra Ricoh går for fullt 16 timer hver dag. Her er det PDF-filer inn og ferdige trykksaker ut.

Fjoråret er et av de mest produktive noen gang for CopyCat på Lysaker, med rekordomsetning for de 16 medarbeiderne som har arbeidsdagen sin her. Eirik forteller om løpende investeringer ved ”fabrikken”, i tekniske løsninger som gir kundene nye muligheter og samtidig bidrar til høyere effektivitet og reduserte kostnader. Blant mange investeringer det siste året er en skjæremaskin som kutter alle tre boksidene i en automatisk prosess. – Det høres antagelig ikke så avansert ut, men det er den type teknologi som sparer oss for mye manuelt arbeid, slik at vi kan produsere mer uten at kostnadene øker, forteller driftssjefen.

Maskiner som trykker med hvit farge. Nyttig når man trykker på andre materialer enn vanlig papir, eksempelvis klistremerker.

Trykksaker som skaper oppmerksomhet

Kunder er ulike, det samme gjelder oppdragene. CopyCat har som mål å kunne produsere det meste, derfor har vi anskaffet maskiner som kan foliere med ulike effekter på enda større formater enn tidligere, utstyr som kan trykke med hvit farge, og faktisk også med metallfarger som gull og sølv. Det siste er mest iøynefallende, og er verdt å se nærmere på for alle som er opptatt av oppmerksomhet.

– Trykksaker produserer gjerne for å skape oppmerksomhet om et budskap, og det ønsker vi å hjelpe kundene våre med. Detaljer med gull og sølv gir et eksklusivt preg og kan brukes i mange sammenhenger. De grafiske mulighetene hos CopyCat på Lysaker er selvsagt tilgjengelige også når du snakker med en lokal CopyCat-avdeling, og vi har et stort og inspirerende showrom på Fornebu. Teknologien vår er til for deg som kunde, så snakk gjerne med oss om hvordan vi kan hjelpe deg å videreutvikle markedsmateriellet ditt, oppfordrer Eirik.

Effekter som skaper eksklusivitet og oppmerksomhet. Vi har teknologi som trykker med metallfarger som gull og sølv. Noe å tenke på neste gang?
Limfresing. Fabrikken på Lysaker har utstyr for limt rygg i bøker og andre trykksaker. Litt mer kostbart enn stiftet rygg, men gir bedre holdbarhet og et mer eksklusivt preg.
Riktig produksjonsteknologi er nøkkelen til effektiv produksjon og stort tjenestetilbud. På Lysaker har oppdatering av maskiner og programvare stått sentralt gjennom mer enn 20 år.