Etikk

Etiske retningslinjer, opphavsrett og klarering

Alle ansatte i CopyCat er underlagt utarbeidede etiske retningslinjer, og vi gjør våre kunder oppmerksomme på å følge de lover og regler som til en hver tid gjelder ved opphavsrett og klarering, se informasjon fra Regjeringen.no.