Lerret på blindramme

Når du skal forberede originalfilen av ditt bilde for lerretproduksjon, er det lurt å tenke over hvordan det skal se ut når det blir spent opp på blindrammen.

CopyCat tilbyr tre standardtykkelser av blindrammer på 20, 25 og 40 mm, og vi legger til rammetykkelsen pluss 2 cm på lerretduken før vi skal spenne opp lerretet. Bestiller du f.eks. et bilde i 50×50 cm med 40 mm blindramme, legger vi altså til 6 cm (40 + 20 mm) rundt om, slik at selve lerretduken blir 62×62 cm.

Følgende fire alternativer bør da vurderes når du skal forberede originalfilen:

1. Ditt bilde lages i den størrelse du ønsker, og vi legger til hvit kant på sidene i det bildet spennes opp på blindrammen. Se illustrasjon nedenfor.

2. Samme som alternativ 1, men vi speiler selve bildet på kantene rundt om. Se illustrasjon nedenfor.

3. Vi forstørrer ditt bilde, slik at det kommer med på rammekantene rundt om, men i dette tilfelle vil da selve bildet bli beskåret på fronten av blindrammen. Se illustrasjon nedenfor.

4. Du lager bildet større, slik at deler av bildet blir synlig på rammekanten. Se illustrasjon nedenfor.