Trykklar PDF

Forbered PDF-fil til trykk

Du kan lage PDF-fil fra ethvert dataprogram, som f.eks. Adobe InDesign, Microsoft Word og PowerPoint. Som regel velger man Arkiver som eller Eksporter i menyen for deretter å velge PDF som filformat.

Ved utfallende trykk
Dersom du har laget en trykksak med så kalt utfallende trykk, altså at bakgrunnsfarger etc. går helt ut i kanten eller til og med utenfor ditt valgte trykkformat, så må du velge å arkivere PDF-filen med Marks and Bleeds med 3 mm. På denne måten mottar vi en PDF med både skjæremerker (Trim Marks) og utfallende trykk. Dette gjelder ofte for trykksaker som er laget i Adobe InDesign eller Microsoft PowerPoint. Her kan du også lese mere om hvordan du kan forberede PDF-filer for trykk fra Adobe InDesign.

Uten utfallende trykk
Dersom du ikke benytter utfallende trykk, så kan du bare arkivere PDF-filen. Dette gjelder ofte ved enklere dokumenter laget i Microsoft Word.