Utfallende trykk

Når selve trykket (bildet) skal gå helt ut i kanten på valgte media (papir eller plate), må designfilen lages med så kalt utfallende trykk, også ofte kalt “bleed” som er den engelske betegnelsen.

Dette er på grunn av at vi må trykke på et større ark (arkformat), som deretter skjæres ned til ønsket størrelse (renskåret format). Da unngår man en synlig hvit kant rundt trykket.

Ved trykksaker som visittkort, brosjyrer osv. holder det med 3 mm rundt om. Ved større formater som f. eks. messevegger og fasadeseil, kan det med fordel være opptil 5 cm.