QR-koder

QR-koder har mange bruksområder. Den kan inneholde URL, vCard, telefonnummer, SMS, WiFi, tekst eller arrangement. Men før du lager din QR-kode må du ha en plan på hva den skal brukes til. Spør oss gjerne om tips! Og husk, nå har smarttelefonene QR-kodeleser innebygget i kamerafunksjoner, så det trengs ikke lengre egne Apper.

Når QR-koden er brukt riktig fungerer den som en «bro» mellom papir og nett, du vil oppnå økt respons ved riktig bruk.