Dørfolie

“Nye” dører kan f.eks. føre til høyere trivsel og mindre institusjonspreg ved sykehjem og omsorgsboliger. Eller økt motivasjon og inspirasjon ved skoler og undervisning. CopyCat tilbyr en rekke dør- og folieprodukter, med alt i fra utvelgelse av bilder, produksjon og til ferdig montering.

Se vår digital brosjyre med utvalgte dørbilder:

Du kan også se eksempler på flere dørbilder her, hvor lisens kan kjøpes fra Adobe Stock.