Raske og effektive smitteverntiltak for Entra

«Robuste materialer som tåler at de blir gått på og rengjort hver eneste dag», forteller Scott Babb i Entra ASA. «I tillegg er vi imponert over den korte leveringstiden, legger hans kollega Tor-Vidar Gundersen til. De snakker om smitteverninformasjon på selvklebende materialer, en viktig del av Entras smitteverntiltak for næringseiendommene på Skøyen.

Tok grep da krisen traff

Vi møter Entras driftsansvarlige Scott, Tor-Vidar og Joakim i Entras «Monier-bygget», som sammen med Drammensveien 134 og Verkstedveien 3 utgjør kontorplass for rundt 1800 medarbeidere i mer enn 20 selskaper som leier næringslokaler av Entra. Da koronakrisen inntraff, tok Entra ASA umiddelbart ansvar for å innføre strengere HMS- og smitteverntiltak for næringsbyggene sine.

Det dreier seg blant annet om hyppigere renhold, skjerpet renhold på kontaktflater, færre plasser i kantine og fellesrom, god tilgang på håndsprit og selvsagt god informasjon til alle som har arbeidsplassen sin her, forteller Scott og Tor-Vidar.

Tydelig merking på gulv inn til kantiner og andre fellesområder. Alle informasjonsskiltene er produsert av CopyCat, i materialer som tåler både rengjøring og at folk tråkker på dem.

Informasjonsskilter på gulvene

Informasjonsskiltene har de valgt å plassere som selvklebende materialer på gulvene for å oppnå maksimal synlighet. Det betyr at de trykte materialene blir tråkket på og rengjort daglig, noe som stiller ekstra høye krav til limkvalitet og materialenes bestandighet. – Så langt er vi veldig godt fornøyd. Informasjonsskiltene er limt på fliser og skifer, det gir god synlighet og de holder seg godt, legger de til.

Nærhet til CopyCat

Med CopyCats Skøyen-avdeling kun et par hundre meter unna, har de kort vei til grafiske råd og leveranser. Tidligere har CopyCat blant annet produsert informasjonsskilt til avfallsrommet for de tre bygningene, i materialer som tåler rengjøring med høytrykksspyler og sterke kjemikalier. – Dette er høy grafisk kvalitet på materialer som virkelig tåler hardhendt bruk, og når leveransene i tillegg kommer raskere enn vi forventer, da har vi et samarbeid som fungerer slik vi ønsker, sier et fornøyd driftsteam hos Entra. De har hovedansvar for hvert sitt bygg, og opplevde at arbeidsdagen ble endret da krisen inntraff.

Leietagerne har selv ansvar for områdene de leier, mens Entra har ansvaret for alle fellesområder. Det er et ansvar vi tar på alvor, og det har kun kommet positive henvendelser på hvordan Entra som eiendomsselskap har håndtert smittesituasjonen for næringsbyggene her. Informasjonsskiltene er en av mange brikker i dette, og CopyCat gjorde en utmerket jobb for oss, sier tre driftsansvarlige på Skøyen.

Tor-Vidar Gundersen og Scott Allen Babb har driftsansvar for disse Entra-eiendommene på Skøyen. Da koronakrisen inntraff, hastet det med å innføre gode smittevernstiltak.
Disse informasjonsskiltene i avfallsrommet tåler rengjøring med høytrykksspyler og sterke kjemikalier.