Tidenes boligsalg i sommer

Sommeren har vært tidenes beste for boligmarkedet, og nedgangen i april og mai som følge av koronakrisen, er nå så godt som utjevnet. Hos CopyCat tok vi umiddelbare grep for å tilpasse produksjonen til smittevernkravene, og gjennom sommeren har produksjonen av trykte eiendomsprospekter virkelig gått for fullt.

Marked med høye krav

Eirik Rasmussen er driftsansvarlig ved vår største produksjonsenhet, «fabrikken» på Lysaker, der flere av produksjonsløsningene er utviklet nettopp for hefteproduksjon med høy bildekvalitet på kvalitetspapir, stiftet eller limfrest, ferdig produsert med omslag rett fra trykkmaskinen. Før sommeren innførte vi egne rutiner for å tilfredsstille eiendomsmarkedets smittevernkrav, og Eirik bekrefter at det har vært full fart på dette området gjennom sommeren.

Antallet boliger til salgs har ligget langt over det normale gjennom sommeren, og det har vi merket godt i produksjonen vår. Her på Lysaker kjører vi de aktuelle trykkmaskinene i to skift, og eiendomsprospekter utgjør en stor andel av det som produseres. Det er et marked som stiller høye krav til både trykkvalitet og leveringspresisjon, og det er nødvendig med en effektiv logistikk både før og etter trykkingen for å sikre at meglerne har prospekter tilgjengelig på alle visninger. I tillegg var det viktig for denne kundegruppen at vi kunne produsere eiendomsprospekter i tråd med Folkehelseinstituttets smittevernregler, og at de kunne pakkes i separate konvolutter og deles ut uten at de var berørt av andre. Dette kommuniserte vi til kundene på et tidlig stadium, slik at ingen var i tvil om at det var helsefaglig forsvarlig å benytte trykte prospekter på visningene, forteller Eirik.

Strengere smittevernregler

Strengere krav til smittevern har medført at boligkjøperne må melde seg på visningen i forkant. Eirik forteller at dette faktisk har forenklet produksjonen, fordi meglerne i større grad enn før vet hvor mange som kommer på hver visning.

Vi får se hvordan høsten blir, men sommeren har vist oss at vi har kapasitet både i form av maskiner og mennesker til å tilpasse oss et uforutsigbart marked, og vi kan enkelt løfte trykksakene til et høyere kvalitetsnivå med limfrest rygg eller foliert omslag. Og med mange avdelinger rundt om i landet har vi muligheter til å utføre produksjonen nærmest mulig meglerkontorene. Alt i alt kjenner vi oss bedre rustet enn noen gang til å møte høstens eiendomsmarked, uavhengig av hvordan det vil utvikle seg, sier Eirik.

Høykvalitets trykksaker med profesjonelle bilder

Har du solgt bolig eller vært på visning de siste årene, har du sikkert merket deg at kvaliteten på de trykte prospektene har nærmet seg interiørmagasinene. Bildene tas av profesjonelle fotografer, grafisk utforming er på et høyt nivå og det benyttes papirkvaliteter og omslag av høy kvalitet. CopyCats meglerkunder forteller oss at det trykte prospektet er sentralt i boligsalgsprosessen, med unik verdi som både kommunikasjonskanal og som arkivdokument for både boligkjøper og -selger i ettertid, inkludert, takstdokumenter, tegninger, mål og annen informasjon. CopyCat har hele tiden investert i moderne produksjonsteknologi som kan oppfylle kravene både kvalitets- og kostnadsmessig, og det har vært helt nødvendig for å tilfredsstille dette markedet gjennom det mange betegner som «tidenes boligsommer».

Trykte boligprospekter er en viktig del av markedsføringen ved boligsalg, og et nyttig arkivdokument for både selger og kjøper i ettertid. CopyCat produserer eiendomsprospekter med høy grafisk kvalitet, stiftet eller limfrest rygg, foliert omslag og andre grafiske finesser.
Vi tilbyr eiendomsprospekter pakket separat i konvolutter, slik at de besøkende på visning kan være trygge på at prospektet ikke er berørt av andre.