CopyCat eNews

Vi knuser fem miljø-myter om papir 

Vi omgir oss med papir overalt og i mange former, fra bøker og aviser til teposer og pizzaesker. Det er rett og slett vanskelig å forestille seg et liv uten. Samtidig finnes det mange myter om papir og trykk, spesielt når det gjelder miljøpåvirkning og bærekraft. Men hvilke påstander stemmer egentlig? Det har vi tenkt å finne ut nå – heng med! 

Myte 1: Papir er en miljøversting

En av de mest seiglivede mytene om papir er at det er lite miljøvennlig. Men faktum er at papir er fremstilt av tre – en hundre prosent fornybar og naturlig råvare. Når trær vokser tar de opp og lagrer CO2, og reduserer på den måten effekten av klimaendringene. 

Spør du oss, er derfor papir et av de mest miljøvennlige materialene vi har – så lenge det er laget av råvarer fra bærekraftig skogbruk og produsert med strenge miljøkrav. Men hvordan kan du som forbruker vite det, spør du kanskje? 

Det finnes heldigvis flere anerkjente sertifiseringsordninger for skogbruk, de to mest kjente er FSC og PEFC. Du kan også se etter Nordens eget miljømerke, Svanemerket.

Det viktigste av alt er uansett å ikke bruke mer papir enn det du trenger.

Myte 2: Papirindustrien bidrar til avskoging

I motsetning til det mange tror vokser europeiske skoger i rask fart – med så mye som 1500 fotballbaner om dagen. I Norge har vi for eksempel tre ganger så mye skog i dag som det vi hadde for hundre år siden!

Dessverre er papirproduksjon i enkelte land – for eksempel Indonesia og Brasil – fortsatt knyttet til avskoging. Men papiret vi bruker i Norge er i all hovedsak laget av europeisk tømmer. 

Myte 3: For lite papir resirkuleres

Trefibre kan gjenbrukes opptil syv ganger, derfor egner papir seg perfekt for resirkulering! Men ikke alle er klar over hvor mye papir som faktisk gjenvinnes. I Europa er gjenvinningsgraden på 74 prosent, og for papiremballasje er den enda høyere.  

For hvert tonn papir vi resirkulerer, sparer vi opptil 14 trær. I tillegg sparer vi energi, siden det skal mye mindre energi til å produsere nytt papir fra returfiber. Det er smart ressursbruk!

Myte 4: Papirproduksjon fører til store klimagassutslipp

All papirproduksjon krever energi, men papir- og trykksektoren står kun for 0,8 prosent av klimagassutslippene i Europa, ifølge European Environment Agency. I tillegg jobber bransjen kontinuerlig med å finne mer energieffektive produksjonsmåter. Det er også verdt å nevne at 62 prosent av det primære energiforbruket kommer fra fornybare kilder.

Myte 5: Digital kommunikasjon er mer miljøvennlig enn papir

Økende problem: Mengden elektronisk avfall øker år for år, og kun en liten andel blir resirkulert.

Ofte hører vi at digitalisering fører til mindre papir, noe som er bra for miljøet. Det snakkes mindre om at data krever energi – faktisk står tech-næringen i dag for rundt tre prosent av verdens klimagassutslipp. 

I tillegg vokser haugene med elektronisk avfall. En studie utført av Global E-waste Monitor (GEM) 2020, viste at hele 53,6 millioner tonn elektronikk ble kastet i 2019! Av dette ble så lite som 17 prosent resirkulert. Det er ikke bare sløsing med ressurser, men er også en trussel for natur og mennesker fordi elektronikk ofte inneholder giftige kjemikalier.

Kort oppsummert …

Papir er et av de mest miljøvennlige materialene vi har – men vi har alle et ansvar for å bruke med måte, gjenvinne og sørge for at papiret er laget av trevirke fra bærekraftig skogbruk. 

Trenger du hjelp til å finne fram i bærekraftsjungelen? Vi er et Svanemerket trykkeri og vet hvordan du gjør et miljøvennlig valg – bare ta kontakt

Kilder: nordics.twosides.info, norskgjenvinning.no, theguardian.com, sortere.no, tryktinorge.no, capgemini.com, NHO, sirkula.no

Del